• ilisa-Khorasan@gmail.com

 • شماره تماس :05138805874

شکل‌گیری کمیتۀ «کارآفرینی و بازاریابی» در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد میزبان چهارمین‌ جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان بود. این جلسه در 11دی‌ماه97، با حضور اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن و نیز آقای دکتر محمد‌حسین دیانی و آقای دکتر رحمت‌الله فتاحی با دو موضوع محوری کمیتۀ پژوهش و بررسی زمینه‌های ایجاد کمیتۀ کارآفرینی و بازاریابی تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه، خانم نرگس ملکوتی، عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن، دربارۀ ضرورت شکل‌گیری این کمیته در انجمن، اهداف، نیازها و بسترهای لازم برای تشکیل آن توضیحاتی ارائه دادند. دیگر اعضای انجمن ضمن تأیید ضرورت ایجاد این کمیته راهکارهایی را به‌منظور پیشبرد اهداف آن مطرح کردند:

 • تعریف استراتژی کمیتۀ کارآفرینی و بازاریابی؛
 • شناسایی زمینه‌ها و راهکارهای کارآفرینی در رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛
 • شناسایی افراد شاخص و فعال و موفق در کارآفرینی و بازاریابی، ارتباط‌گیری و بهره‌بردن از تجربه‌های آن‌ها؛
 • شناسایی مجموعه‌های مرتبط و ارتباط‌گیری با آن‌ها به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود؛
 • ایجاد کمیتۀ تخصصی بین کمیتۀ پژوهش و آموزش انجمن با کمیتۀ کارآفرینی و بازاریابی به‌منظور شکل‌گیری زمینه‌های ایده‌پردازی برپایۀ نیازهای واقعی در رشتهآآف؛
 • دعوت از دانشجویان بین‌رشته‌ای و انجمن‌های علمی مختلف و بازکردن زمینه‌های همکاری بین‌رشته‌ای به‌منظور همفکری و بهره‌بردن از دانش بین‌رشته‌ای؛
 • و... .

دومین بخش از جلسه، به کمیتۀ پژوهش اختصاص داشت که خانم فاطمه ذاکری‌فرد، مسئول کمیتۀ پژوهش انجمن، گزارشی از فعالیت‌های این کمیته در دوره‌های پیشین را ارائه دادند و سپس برخی اولویت‌های موجود پژوهشی و نیز پیشنهادهایی را مطرح کردند که در جلسه دربارۀ آن‌ها بحث و گفت‌وگو شد:

 • تهیۀ فهرست مشاغل و تخصص‌های مرتبط با رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌‎شناسی؛
 • تهیۀ پایگاه مشاوران پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی براساس نیاز به‌عنوان نماینده انجمن و دیگر نهادها در برگزاری جلسات در کتابخانه‌های مختلف به‌منظور رصد فعالیت‌ها در کتابخانه‌ها؛
 • و... .

آقای دکتر فتاحی ضمن بیان ضرورت فعالیت این کمیته، بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها و پرهیز از پراکنده‌کاری تأکید کردند تا این کمیته بتواند، در بازۀ زمانی محدودی که در اختیار دارد، از حداکثر ظرفیت موجود برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

بهره‌بردن از دیدگاه‌های آقای دکتر دیانی یکی از قوت‌های چهارمین جلسه بود. ایشان ضمن ابراز خرسندی از حضور جوانانِ رشته در هیئت‌مدیرۀ انجمن خراسان، بر انجام فعالیت‌های نوآورانه و پرهیز از کارهای تکراری تأکید کردند. همچنین پیشنهاد دادند که در نخستین گام، کمیتۀ پژوهش باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود را شناسایی کند تا براین‌پایه بتواند اهداف خود را به‌صورت عینی و عملیاتی پیش برد. ایشان همچنین تأکید کردند که اعضای انجمن با داشتن روحیۀ انجمنی و مشارکت در فعالیت‌ها و تقسیم وظایف، می‌توانند در مسیر اصلی انجمن یعنی ارتقای جایگاه علمی رشته حرکت کنند.

بهار قادری

مسئول کمیتۀ وب‌سایت و امور تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان: دورۀ ششم

 

 

تشکیل کمیتۀ «کارآفرینی و بازاریابی» در چهارمین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان
آقای دکتر محمدحسین دیانی
تشکیل کمیتۀ «کارآفرینی و بازاریابی» در چهارمین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان
چهارمین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان

  تشکیل کمیتۀ «کارآفرینی و بازاریابی» در چهارمین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسانچهارمین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان