گزارش رئیس پیشین انجمن شاخه خراسان از برگزاری ششمین مجمع عمومی انجمن خراسان

چاپ

درود و سرفرازی بر همه شما

به عنوان رئیس پیشین انجمن شاخه خراسان و خادم حرفه، از همه آنهایی که در این رخداد حرفه ای و علمی شرکت کردند سپاسگزاری می کنم.

روز خوبی بود. دو سخنرانی علمی با عنوانهای زیر ارائه شد:

1. راهکارهایی برای پویاسازی حرفه/ رجمت الله فتاحی

2. از آنچه که آموختیم (چگونه کارآفرینی و نوآوری کنیم)/ آقای علی جاهدی، دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد پارک علم و فناوری در حوزه کسب و کار دیجیتالی


همچنین، اسلایدها و صدای دکتر احسان محمدی، استادیار دانشگاه کارولینای جنوبی در زمینه نوآوری و خدمات نوین کتابخانه ها پخش شد


سپس انتخابات برگزار شد و این افراد برپایه آرای شمارش شده برگزیده شدند:

1. دکتر شعله ارسطوپور، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (61 رای)

2. نرگس ملکوتی، کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (43 رای)

3. شهربانو صادقی گورجی، کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (41 رای)

4. فاطمه ذاکری فرد، کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی و دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی (41 رای)

5. انیس میری، کارشناس ارشد کتابخانه های آستان قدس و دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور (38 رای)

6. هادی هراتی، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (36 رای)

7. یاسر سیاووشی، کارشناس ارشد نهاد کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی (33 رای)

8. زهرا جلیلی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دان شناسی، شاغل در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد (33 رای)

9. نعیمه ظریف قاسمیان، کارشناش ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (33 رای)

10. بهار قادری، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (31 رای)

11. عطیه باغستانی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه عمومی قلم (26 رای)

12. نجمه رحیمی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (22 رای)

13. زهره منجمی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (12 رای)

امیدوارم اعضای هیئت مدیره جدید بتوانند با همدلی، رویکرد عقلانی، برنامه عملیاتی، پویایی و کارآمدی فعالیتهای خوب و تاثیرگذاری بر حرفه و در نتیجه بر جامعه داشته باشند.

ما هم همواره در خدمت آنها هستیم.

بزودی گزارش تصویری نیز ارائه خواهد شد.

نیک فرجام باشید

فتاحی