• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

رئیس، نائب رئیس و مسئولان کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) مشخص شدند

 

 

نخستین جلسه هیات مدیره دوره چهارم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) با حضور اعضای هیات مدیره دوره سوم  و چهارم درروز دوشنبه 22 خردادماه 1391 برگزار شد. در این جلسه از زحمات اعضای هیات مدیره دوره گذشته قدردانی شد. پس از آن، اعضای هیات مدیره دوره چهارم، رئیس، نائب رئیس و مسئولان کمیته های مختلف انجمن را به شرح ذیل انتخاب کردند:


رئیس انجمن: دکتر رحمت الله فتاحی

نائب رئیس: دکتر اعظم صنعت جو

کمیته آموزش: عاطفه شریف

کمیته پژوهش: فاطمه پازوکی

کمیته همایش ها و کمیته روابط عمومی: سیدعباس مرجانی

کمیته تخصصی: طاهره مهاجرزاده

کمیته تشکیلات و کمیته دانشجویی: دکتر اعظم صنعت جو

کمیته انتشارات و خزانه دار: محمد زره ساز


در این جلسه مقرر شد تا مسئولان کمیته ها در جلسه آینده اعضای کمیته خود را معرفی کنند. همچنین در پایان تصمیم گرفته شد تا جلسات هیات مدیره به صورت منظم هر دو هفته یک بار در روزهای یکشنبه برگزار شود.