چاپ

به نام آفريننده هستي

مرامنامه سبز انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

نظربه اهمیت حیاتی حفظ محیط زیست و ضرورت فرهنگ سازی در میان اعضای خود و جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران، هیئت مدیره انجمن (شاخه خراسان) موارد زیر را به منزله مرامنامه خود درنظر گرفته است. انجمن، مسئولانه و به طور جدی، از همه اعضاء و کتابداران می خواهد تا جاي ممكن در اجرای مفاد آن بکوشند.

در اين راستا، هر یک از ما کتابداران عضو انجمن تلاش می کنیم:

 1. حفظ محیط زیست را یکی از مهمترین زمینه های توجه و عمل خود در زندگی حرفه ای، اجتماعی و خانوادگی قرار دهیم؛
 2. درباره حفظ محیط زیست و چالشها و راهکارهای آن مطالعه کنیم تا آگاهی های عمومی و تخصصی خود در این زمینه بالا بریم؛
 3. کتابخانه خود را با رعایت رهنمودهای سازمانهای مرتبط با حفظ محیط زیست (برای نمونه، کمیسیون جهانی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست ایران)، به یکی از نهادهای سبز و موثر در توسعه پایدار تبدیل کنیم؛
 4. جامعه کاربران کتابخانه را به عضویت و پویایی در انجمن‌ها و نهادهای مرتبط با حفظ محیط زیست تشویق کنیم؛
 5. با سازمان‌های مرتبط در زمینه الگوی مصرف مناسب آب در استان و شهر خود از جمله سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و به‌ویژه سازمان محیط زیست همکاری وهمفکری کنیم و تا جای ممکن در جلسه‌های آن‌ها مشارکت کنیم؛
 6. با سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) برای اجرای برنامه‌های گوناگون از جمله پاکسازی محیط زیست، توسعه استفاده از غذاها و محصولات اُرگانیک و... همکاری کنیم؛
 7. از صاحب نظران فعال در قلمرو حفظ محیط زیست دعوت کنیم تا در مناسبتهای مختلف به انجمن و یا کتابخانه بیایند و برای مخاطبان سخنرانی یا کارگاه آموزشی برگزار کنند؛
 8. ارزش حفظ محیط زیست را به همکاران، مراجعان به کتابخانه ها، دوستان، آشنایان و خانواده های خود یادآور شویم؛
 9. آگاهی رسانی در باره ارزش و ضرورت حفظ محیط زیست را جزو خدمات مردمی و جامعه محور انجمن و کتابخانه قرار دهیم؛
 10. پوسترها و آگهی های مشوق و آگاهی دهنده در زمینه حفظ محیط زیست را تهیه کنیم و به تعداد لازم در مکانهای قابل دید اعضاء انجمن و یا مراجعان کتابخانه قرار دهیم؛
 11. راهکارهای عملی مرتبط با حفظ محیط زیست را شناسایی و در انجمن، کتابخانه‌ها و محل زندگی خویش پیاده سازی کنیم؛
 12. در مصرف منابع انرژی و منابع طبیعی (آب، برق، گاز، کاغذ، و مانند آنها)، كه از مهمترين سرمايه هاي كشور و نسلهاي آينده است تا آنجا که می توانیم صرفه جویی کنیم؛
 13. از فناوریهای کاهنده مصرف آب و برق و گاز در انجمن و یا محل کار و زندگي خود بهره گیریم؛
 14. تا می توانیم از خودروی شخصی استفاده نکنیم و از آلودن محیط زیست بپرهیزیم و به طور کلی استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در سطح جامعه ترویج دهیم؛
 15. تاجای ممکن فرایندها و فعالیت‌های خود را الکترونیکی کرده و از مصرف کاغذ بکاهیم؛
 16. هرگاه ناچار به استفاده از کاغذ شویم، حداکثر صرفه جویی را درنظر بگیریم و از پشت و روی کاغذ استفاده کنیم؛
 17. در راستای فراهم آوری و توسعه منابع دیجیتالی و ایجاد کتابخانه دیجیتالی تلاش کنیم؛
 18. جهت تولید محتوای متناسب با حفاظت از محیط زیست (در انواع قالب‌های متنی، صوتی و تصویری) با سازمان‌های مرتبط همکاری کنیم؛
 19. از طرح ایده‌های کاربران کتابخانه و کتابداران در جهت حفظ محیط زیست حمایت کنیم؛
 20. بخشی از سایت انجمن و یا کتابخانه را به آگاهی رسانی و آموزش حفظ محیط زیست اختصاص دهیم؛
 21. در صورت امکان، كتابها و منابع عمومی و تخصصی مرتبط با محیط زیست را فراهم کنیم و در دسترس علاقمندان قرار دهیم؛
 22. در مهد کودکها، دبستانها، دبیرستانها و دانشگاهها حضور یابیم و با آنها در فرهنگ سازی و ارائه رهنمودهای کاربردی برای حفظ محیط زیست همکاری نمائیم؛
 23. تلاش کنیم منابع علمی، عمومی مرتبط با فرهنگ حفظ محیط زیست را که در کتابخانه و یا کتابفروشی ها و یا اینترنت قابل دستر است معرفی و توصیف نمائیم؛
 24. در برگزاری مناسبتها و فعالیتهای اجتماعی مرتبط با حفظ محیط زیست مشارکت كرده و درصورت امکان، خدمات مناسب از قبیل معرفی منابع معتبر در زمینه این موضوع را معرفی کنیم؛
 25. از بهترین نهادها، اشخاص، ناشران، آثار مرتبط با محیط زیست (کتاب، فیلم، انیمیشن، طرح پژوهشی، پوستر، و... ) و دوستداران محیط زیست حمایت کنیم؛
 26. در ایام و مناسبتهای خاص مثل هفته کتاب فرهنگ درختکاری را ترویج دهیم؛
 27. در کتابخانه ها، محل کار، محل زندگی خود فرایند اولیه تفکیک زباله خشک و تر را نهادینه کنیم؛
 28. برنامه های نمادین جمع آوری زباله از طبیعت را ترتیب دهیم؛
 29. آگاهی رسانی درباره ارزش و ضرورت حفظ حیات وحش را جزو خدمات عمومی و جامعه محور انجمن و کتابخانه قرار دهیم؛
 30. درمجموع، به گونه‌ای رفتار کنیم که نماد فرهنگ زیست محیطی باشیم. تلاش کنیم همواره آسمان و زمین را پاک نگه داریم و این مهم را در سطح جامعه ترویج دهیم.