صورت جلسه شصت و دوم

چاپ

شصت و دومين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان در ساعت 12 روز دوشنبه 26/11/83 در محل مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي تشكيل شد. در اين جلسه آقايان دكتر فتاحي، يغمائي، دكتر شريف، خاكساري، ميرزايي و عابدي استاد و خانمها دري‌فر و هراتيان حضور داشتند. همچنين آقاي ازغندي معاونت متوسطه آموزش و پرورش خراسان، آقاي بهروش كارشناس كتاب، خانم فولادين و آقاي رضائي از كارشناسان كتابداري گروه آموزشي كتابداري از اداره كل آموزش و پرورش خراسان ميهمانان جلسه فوق بودند.

مباحث مطرح شده در اين جلسه به شرح ذيل مي‌باشد:

-        پس از معرفي اعضاء انجمن و شرح مختصري از وظايف هر كدام از اعضا و توضيحات جناب آقاي دكتر فتاحي نايب رئيس انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران و اعلام آمادگي به جهت ارائه خدمات مشاوره ويا همكاري‌هاي لازم با توجه به اينكه هم از جهت نظام كلي و هم از جهت نيروي انساني و منابع، وضعيت كتابخانه‌هاي آموزشگاهي زياد مطلوب نيست.

-        ميهماناني كه از آموزش و پرورش در جلسه حضور داشتند  ابتدا هر كدام در خصوص وظايف خود در آموزش و پرورش توضيحاتي ارائه دادند و در ادامه آقاي ازغندي ضمن ارائه آمار و ارقامي از دانشآموزان در سطح استان كتابخانه‌ها و كتابداران آموزشگاهي به مشكلاتخاص اين حوزه در آموزش و پرورش اشاراتي داشتند از جمله اينكه:

-        وجود يك فقر انديشه در سطح مديران نسبت به كتاب و كتابخانه به گونه‌اي كه حتي منجر به حذف پست كتابدار در آموزش و پرورش گرديدهاست

-        در ساختار اداري آموزش و پرورش پستي به نام كتابدار تعريف نشده است و خلا قانوني كه براي استخدام كتابدار وجود دارد

-        مشكلات مربوط به ساختمان كه مكاني به عنوان كتابخانه در نظرگرفته نمي‌شود

-        مشكلات مالي كه بودجه‌اي خاص كتابخانه، كتابدار يا كتاب وجود ندارد اگر چه ساليانه ميليونها ريال صرف خريد كتاب و يا تجهيزات مي‌شود ولي نه با برنامه‌ريزي مشخص بلكه به صورت مقطعي و ...

-        آقاي دكتر فتاحي با توجه به مشكلات موجود در آموزش و پرورش در شرايط فعلي پيشنهاداتي داشتند كه مقرر شد اقاي ازغندي پيشنهادات فوق را در حد امكان بررسي و در سطح اداره كل آموزش و پرورش و در صورت امكان در سطح وزارتخانه مطرح و نتيجه را در جلسهمشترك بعدي كه به پيشنهاد آقاي ازغندي 15 فروردين در اداره كل آموزش و پرورش خواهد بود، ارائه نمايند، از جمله پيشنهادات آقاي دكتر فتاحي به آموزش و پرورش:

-        تدوين يك طرح با امكانات در سطح موجود و در سطح ملي

-        انجام يك كار مطالعاتي در اين حوزه

-        برگزاري يك جلسه با مديران آموزش و پرورش براي شرايط موجود و سازمان دادن به فعاليتهائي كه به طور پراكنده و مقطعي انجام مي‌شود.

-        استفاده از فضاي مساجد (كانون‌هاي فرهنگي و هنري ... ) براي استفاده بيشتر دانش‌آموزان

-        پيگيري براي تخصيص مبلغي به عنوان حق فني براي كتابداران به منظور ايجاد انگيزه براي كساني كه به كار كتابداري مشغولند

-        جهت بخشيدن به همكاريهاي موجود با كتابخانه بزرگ مثل آستان قدس و ... براي استفاده از امكاناتي كه مي‌تواند از آنها داشته باشند

-        بررسي پتانسيلهاي موجود از جمله در خود آموزش و پرورش (نيروي انساني) و افراد و دانش موجود در سطح دانشگاه‌هاي استان براي انجام كار‌هاي تحقيقاتي و انجام طرحها

-        همچنين آقاي دكتر فتاحي مخالفت خود را با طرحي كه آموزش و پرورش در جندي پيش به تصويب رساند اعلام كردند طرح فوق مبنيبر اتصال 16000 روستا به اينترنت بود به اعتقاد ايشان اين طرح وقتي مي‌تواند در مسير مدت قرار گيرد كه از طريق كتابخانه‌ها و با كنترل كتابداران انجام شود

-        در ضمن قرار بر اين شد تا آقاي رضائي و خانم فولادين رسما به عنوان رابط آموزش و پرورش با انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان معرفي گردند.

جلسه فوق در ساعت 15/14 به پايان رسيد. تاريخ جلسه مشترك بعدي انجمن با آموزش و پرورش 15 فروردين 84 در محل اداره كل آموزش و پرورش تعيين شد.