صورت جلسه پنجاه و هفتم

چاپ

انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان در پنجاه‌و هفتمين جلسه خود ميزبان نمايندگاني بود از كتابخانه‌هايي كه ماهيتا به عنوان كتابخانه عمومي شناخته مي‌شوند. در اين جلسه كه به درخواست جناب آقاي دكتر فتاحي نايب رئيس محترم انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران تشكيل شده بود، دستور جلسه استفاده شهروندان از كتابخانه‌هاي عمومي بود

-        ابتدا آقاي يغمائي دبير انجمن كتابداري شاخه خراسان آمادگي خود را جهت همراهي و هماهنگي در گرد‌هم‌آوردن مسؤولين كتابخانه‌هاي عمومي و مسؤولين اجرائي در سطح استان و ارائه راهكارهاي لازم اعلام نمودند. سپس آقاي دكتر فتاحي در اين خصوص فرمودند اگر چه تعداد كتابخانه‌هاي آستان قدس در سطح شهر و استان قابل توجه است ولي با اين وجود نمي‌توانند كاستيهاي ساير كتابخانه‌هاي عمومي به ويژه كتابخانه‌هاي ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش را جبران كند، لذا در حال حاضر مي‌بايستي اقداماتي صورت پذيرد تا با كمك نهادهائي همچون شهرداري، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد، كتابخانه‌هاي روستائي، خانه‌هاي فرهنگ محله‌ و … مشكلات و كمبودهاي موجود را پوشش داد. ايشان در ادامه در اين خصوص پيشنهاداتي به شرح زير ارائه دادند:

-        ابتدا گزارشي از وضعيت موجود، مشكلات، كمبودها و شرايط مطلوب و امكانات و ظرفيت‌هاي موجود تهيه شود.

-        دعوت مجدد از مسؤولين رده‌ بالاي كتابخانه‌هايي كه ماهيت عمومي دارند و به عموم شهروندان سرويس‌دهي مي‌كنند از جمله آستان قدس/ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان/ كانون پرورش فكري خراسان/ كتابخانه‌هاي روستايي/ خانه‌هاي فرهنگ محله. وارائه گزارش تهيه شده به آنها و نشان دادن ميزان مشكلات و اهميت آنها

-        تشكيل كميته‌اي با عنوان “كميته مشورتي براي توسعه كتابخانه‌هاي عمومي استان“ متشكل از نمايندگاني از انجمن كتابداري ايران (آقاي دكتر فتاحي)، انجمن كتابداري خراسان و مسؤولين يا نمايندگان كتابخانه‌هاي عمومي

-        انعكاس نامه‌ها و خبر تشكيل كميته فوق به مسؤولين در سطح استان و حتي نمايندگان مجلس و در نهايت دعوت از مسؤولين فوق جهت شركت در جلسه‌اي براي ارائه طرحها و فعاليتهايي كه كميته مشورتي فوق مي‌تواند انجام دهد. از نمونه طرحهايي كه كميته مشورتي فوق مي‌تواند پيگير انجام آن باشد. از جمله:

الف) در حوزه مدرسه‌سازي خيرين تا به حال كار هاي ارزشمندي انجام داده‌اند مي‌توان چنين حركتي را در مورد تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي اجراكرد.

ب) نوشتن مقاله‌هاي كوتاه و ... و انعكاس اخبار و اطلاعات و بعضا مشكلات و موفقيتهاي مربوط به حوزه كتابخانه‌ها و كتابداري از طريق روزنامه‌هاي محلي و حتي ملي و خبرنامه انجمن ايران و شاخه خراسان

وصدها طرح از اين قبيل...

حاضرين در اين جلسه: آقاي دكتر فتاحي(نايب رئيس انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني خراسان) – اعضاي هيأت مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني خراسان(آقاي جواد يغمائي، محمد علي خاكساري، عباسعلي عابدي استاد، منصور ميرزايي، فرزانه فرجامي، نفيسه دري‌فر، فاطمه هراتيان) آقايان رضا خوش‌‌بدطوسي و محمد باقر باغباني رئيس اداره كتابخانه عمومي و معاونت امور كتابخانه‌هاي وابسته آستان قدس- خانم طيبه سيدي مسؤول نظارت و بررسي كتابخانه‌هاي عمومي وزارت ارشاد- خانم مرضيه قاسمي مسؤول كتابخانه مرجع كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان – خانم زهرا نوري مطلق مسؤول كتابخانه شهرداري مركزي