صورت جلسه پنجاه و پنجم

چاپ

پنجاه‌و پنجمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) در ساعت 12 روز شنبه 12/10/83 در محل كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در اين جلسه علاوه بر اعضاي هيأت مديره انجمن خراسان(آقايان يغمائي، دكتر شريف، خاكساري، ميرزايي و خانمها هراتيان، دري‌فر و فرجامي) و جناب آقاي دكتر فتاحي، سه نفر از كتابداران شاغل در آموزش و پرورش نيز با هماهنگي قبلي در جلسه حضور داشتند. آقاي رضائي و خانم فولادي از گروه كتابداري آموزش و پرورش و خانم حيدري از مدرسين دبيرستان دخترانه محموديه.

مباحث مطرح شده دراين جلسه به شرح زير مي‌باشد.

1ـ آقاي رضايي هدفشان را از حضور در جلسه به دو قسمت تقسيم كردند. الف- تشكيل كميته كتابخانه‌هاي آموزشگاهي و فعال كردن آن

ب- نظر به اينكه آموزش و پرورش تمايل دارد دانشجو در مقطع فوق ديپلم بگيرد، انجمن چگونه مي تواند كمك كند تا اين طرح به دست كتابداران متخصص اداره و اجرا شود. در ادامه اين بحث آقاي يغمائي توضيح دادند نظر به اينكه انجمن يك مرجع قانونيمحسوب نمي‌شود ولي در اين رابطه مي‌تواند به عنوان يك مشاور، نظرمشورتي ارائه نمايد. در اين خصوص آقاي دكتر فتاحي نظري كاملا مخالف داشتند، آقاي دكتر فتاحي نظرشان مبني بر اين بود كه تربيت كتابدار در غير از دانشگاه‌هاي معتبر، و كمتر از مقطع ليسانس، نوعي خيانت به حرفه است و با تربيت كتابداراني با كيفيت پايين در واقع ماتيشه به ريشه حرفه خودمان مي‌زنيم.

مقررشد آقاي رضايي با هماهنگيمسؤولين آموزش و پرورش يك همايش مشترك با آموزش و پرورش را اعلامكند تا همكاري با انجمن اين همايش مشترك برگزار شود. يكي ديگر ازمشكلاتي كه خانم حيدري، خانم فولادي و آقاي رضائي متفق‌الاقول بهآن اشاره كردند اين بود كه استانداردهايي كه براي دروس مقطع دبيرستان تعريف شده خيلي سنگين و به نظر مي‌رسد كه توسط افراد غير متخصص تعيين شده است.

2ـ آقاي دكتر فتاحي پيشنهاد كردند در اين مقطع انجمن مي‌تواند يك طرحي را در ارتباط با كارهائي كه مي‌توان در ارتباط با مشكلات فعلي كتابخانه‌هاي آموزش و پرورش انجام داد تدوين كند و پس از تأييد كميته مشورتي براي اجرا به مقامات و مسؤولين آموزش و پرورش ارائه نمايد.

در ضمن مقرر بود در اين جلسه آقاي ميرزايي گزارش مالي انجمن را ارائه نمايد كه به علت طولاني شده جلسه بهنشست بعدي موكول شد.

جلسه در ساعت 14 به پايان رسيد.