صورت جلسه سی و هفتم

چاپ

سي‌وهفتمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) در ساعت 12 روز سه‌شنبه 6/8/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي تشكيل شد.

در اين جلسه كه آقايان دكتر شريف. خاكساري، ميرزائي و يغمائي و خانمها هراتيان و دري فر حضورداشتند، غائبين جلسه، خانم فرجامي (با اطلاع قبلي) ، آقاي عابدي استاد، آقاي دكتر فتاحي

مسائل زير مطرح مورد بررسي قرار گرفت:

1ـ بحث پيرامون اولين همايش مشترك انجمن شاخه خراسان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، كه در تاريخ 17/7/82 برگزارشد. با توجه به بالابودن حجم كارهاي مربوط به برگزاري همايشها، آقاي دكتر شريف پيشنهاد كردند در همايشهاي بعدي سعي شود بيشتر حجم كار، به مؤسسه همكار واگذار شود در همين رابطه قرار شد حتي در مورد همايشهاي دانشجوئي، به خود دانشجويان مسؤوليت داده شود و از آنان تقاضاي همكاري كنند. آقاي دكتر شريف در ادامه اين بحث يادآور شدند، در اولين فرصت با هماهنگي سركار خانم فرجامي در مورد فعال كردن هرچه سريعتر كميته دانشجوئي اقدام خواهند كرد.

2ـ براي برگزاري همايش دانشجويي كه در روز دوشنبه26/8/82 برگزار خواهد شد، اطلاعيه مربوطه تهيه شود و به پنج دانشگاهي كه گروه كتابداري دارند، ارسال گردد. (دانشگاه فردوسي، پيام نور، امام رضا(ع)، گروه كتابداري دانشگاه آزاد شيروان و دانشگاه بيرجند)

3ـ خانم دري‌فر مسؤول كميته آموزش، پيشنهاد كردند، در صورت امكان يك شماره حساب براي انجمن مشخص شود تا براي واريز وجوه ثبت نام مشكلي پيش نيايد.

4ـ در مورد چاپ خبرنامه آقاي خاكساري بيان كردند، در صورت امكان آقاي ميرزائي در مرحله تايپ و تكثير ايشان را همراهي كنند و در مورد هزينه‌هاي شماره بعد خبرنامه قرار شد آقاي يغمائي با آقاي آصفي صحبت كنند و براي هزينه تايپ و تكثير از ايشان تقاضاي همكاري نمايند.

5ـ آقاي يغمائي به خانم هراتيان يادآوري كردند الف: در مورد اينكه آيا گزارشهاي مربوط به برگزاري همايش و كلاسها براي چاپ در خبرنامه به دفتر انجمن تهران رسيده است‌ يا خير، پيگيري كنند.

ب: گزارش مختصري از فعاليتهاي انجمن تهيه و به پيك دانشگاه فردوسي ارسال كنند.

6ـ مقرر شد  از اين به بعد، جلسه‌هاي انجمن هر دو هفته يكبار در روز‌هاي سه‌شنبه ساعت 14-12 برگزار گردد.

جلسه بعدي انجمن در ساعت 12 روز‌سه‌شنبه 20/8/82 خواهد بود.

جلسه در ساعت 15/14 به پايان رسيد.