صورت جلسه سی و ششم

چاپ

سي‌وششمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) در روز سه‌شنبه 15/7/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در اين جلسه، آقايان دكتر فتاحي، دكتر شريف، خاكساري، يغمائي، عابدي استاد و خانمها فرجامي، هراتيان و دري‌فر حضور داشتند (آقاي ميرزائي با اطلاع قبلي در جلسهحضور نداشتند).

ابتدا در مورد جزئيات اولين همايش از سلسله همايشهاي انجمن كه قرار است با همكاري اداره كل ارشاد اسلامي خراسان در روز پنج شنبه 17/7/82 در محل آمفي‌تئاتر مجتمع امام رضا(ع) برگزار شود، بحث شد. سپس، خانم فرجامي دبير كميته همايشهاي انجمن در مورد كارهائي كه تا به حال انجام شده و مواردي كه نياز به پيگيري دارد، توضيحاتي دادند. در مورد كارهائي كه لازم بود توسط اداره كل ارشاد انجام شود، آقاي اشراقي رئيس اداره امور كتابخانه‌ها و انجمن‌ها كه ميهمان اين جلسه بودند نقطه نظرات خود را بيان كردند.