صورت جلسه سی و یکم

چاپ

سي‌و‌يكمين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) در ساعت 12 روز سه‌شنبه3/4/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد تشكيل شد در اين جلسه كه اعضاي انجمن شاخه خراسان و آقاي دكتر فتاحي حضور داشتند (آقاي دكتر شريف بدون اطلاع در جلسه حضور نداشتند)، ابتدا آقاي ميرزائي در مورد پيشنهاد طرح پژوهشي آقاي قيصري و اينكه ايشان تقاضاي مبلغ بيست‌ميليون تومان بودجه را كرده‌اند تا طرح پيشنهاديشان كه تهيه فهرستگان كتب عربي است، به اجرا درآورند. آقاي يغمائي به آقاي ميرزائي توضيح دادند كه با توجه به اينكه اين يك طرح كاملا شخصي است، از طرفي انجمن چنين بودجه‌اي را در اختيار ندارد، مقررشد آقاي ميرزائي پاسخ جلسه را به اطلاع آقاي قيصري برسانند. در ادامه خانم دري‌فر از تعداد ثبت‌نام‌ كنندگان در كلاسها و برنامه زمانبندي شده آن توضيحاتي دادند. سپس خانم فرجامي تقويم همايشهاي برنامه ريزي شده انجمن شاخه خراسان را كه به صورت مشترك توسط انجمن و بعضي از سازمانها برگزار خواهد شد را براي تأييد نهائي به اطلاع حاضرين رساندند همايشهاي فوق كه مهر ماه 82 شروع مي‌شود به صورت يك ماه در ميان برگزار خواهد شد و تا خرداد سال 83 برنامه آن بسته شده است.

آقاي دكتر فتاحي پيشنهاد كردند علاوه بر همايشهاي فوق انجمن برنامه سخنراني‌هاي خود را نيز داشته باشد و سخنراني‌هاي انجمن نيز به صورت يك ماه در ميان به گونه‌اي كه هر ماه يك نشست خواهد بود (يك ماه همايش مشترك با سازمانها و يك ماه ديگر سخنراني‌هاي انجمن) و 26 آبان 82 به عنوان روز سخنراني انجمن تعيين شد. كه به پيشنهاد آقاي دكتر فتاحي قرار شد سخنرانيهائي را كه دانشجويان در همايش دانشجويي تهران ارائه كرده بودند در روز 26 آبان در مشهد مجددا ارائه شود.

سخنراني بعدي انجمن 22 دي خواهد بود كه براي آن روز مقرر شد از دانشجويان دوره دكتري كتابداري مركز اطلاع‌رساني جهاد كشاورزي تهران دعوت به عمل آيد تا براي سخنراني به مشهد تشريف بياورند

مبحث پاياني سميناري بود كه هنرستان شهداي شركت برق و آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 10/4/82 برگزار خواهد كرد. مقرر شد اعضاي انجمن ضمن اينكه در سمينار فوق شركت نمايند و آقاي عابدي استاد كتابدار كتابخانه آستان قدس و عضو هيأت مديره انجمن و آقاي يغمائي در سمينار فوق سخنراني خواهند داشت.

آقاي دكتر فتاحي همچنين پيشنهاد نمودند تا يك سايت براي انجمن شاخه خراسان طراحي و كليه اطلاعات و مكاتبات و اخبار در آن سايت قرار گيرد و سايت فوق فعلا به صورت قسمتي از سايت كتابخانه مركزي متصل گردد.

جلسه در ساعت 30/13 به پايان رسيد.