صورت جلسه سی ام

چاپ

سي‌‌امين جلسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 19/3/82 در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي تشكيل شد. در اين جلسه كه علاوه بر اعضاء هيأت رئيسه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) و آقاي دكتر فتاحي، آقايان حسيني، از معاونت فرهنگي اداره كل ارشاد اسلامي خراسان، ايران منش، مسؤول اداره كتابخانه‌هاي مساجد و خانم معين‌تقوي رابط انجمن با اداره كل ارشاد نيز به دعوت انجمن در جلسه حضور داشتند. پس از خيرمقدم آقاي يغمائي به ميهمانان جلسه، ابتدا سركار خانم دكتر پريرخ رياست محترم كتابخانه مركزي كه ايشان نيز به دعوت انجمن و به منظور انجام هماهنگي جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي انجمن در جلسه حضور داشتند، در مورد امكانات موجود در كتابخانه مركزي توضيحاتي ارائه نمودند. ايشان ضمن اعتقاد به اين اصل كه با وجود شرايط و امكانات موجود در كتابخانه مركزي از جمله كلاس، كامپيوتر، سايت كتابخانه مركزي، حضور همكاراني كه سابقه و تجربه برگزاري كلاسهائي را براي كتابداران و اعضاي هيأت علمي دارند، اين مركز مي‌تواند بستر مناسبي براي برگزاري كلاسهاي انجمن باشد، تنها نكته قابل توجه اين است كه براي پشتيباني‌ها هزينه‌هائي را بايد در نظر گرفت كه مقرر شد براي برگزاري كلاسها انجمن با كتابخانه مركزي طي قراردادي اقدام نمايند. لازم به ذكر است كه هزينه برگزاري كلاسها پس از يك بررسي براي هر كارگاه چهار ساعته نفر سه‌هزار تومان برآورد شد. سپس آقاي يغمائي ضمن معرفي اعضاي هيأت رئيسه انجمن و ارائه شرح مختصري از وظايف و مسؤوليتهاي اعضا توسط خودشان آقاي حسيني معاونت فرهنگي اداره كل ارشاد اسلامي ضمن ارائه آمار و ارقام از كتابخانه‌هاي تحت پوشش اداره كل ارشاد اسلامي خراسان، فرمودند وجود انجمن براي مسؤولين و مراكز فرهنگي يك فرصت محسوب مي‌شود كه البته بايد از اين فرصت استفاده شود. از طرفي ياد‌آور شدند كه براي جلب همكاري و مشاركت عمومي لازم است انجمن اطلاع‌رساني بيشتري به عمل آورد. ايشان ضمن اعلام آمادگي بابت هرگونه همكاري پيشنهاداتي ارائه نمودند از جمله: در صورت امكان نماينده‌آي از انجمن در جلسات شوراي امور فرهنگي كه به رياست استاندار خراسان تشكيل مي‌شود حضور يابد، همچنين، در مورد خبرنامه انجمن مقرر شد انجمن درخواست صدور مجوز خبرنامه انجمن را به وزارت ارشاد ارسال نمايند تا نسبت به صدور مجوز آن اقدام گردد.

در ادامه خانم معين‌تقوي رابط انجمن با ارشاد نيز در ادامه از اعضاي انجمن به ويژه آقاي دكتر فتاحي درخواست كردند تا در مورد يك سري از مشكلات كتابخانه‌هاي ارشاد از جمله فهرستنويسي و آماده‌سازي تعداد زيادي از كتابهاي كتابخانه‌ها همراهي و كمك فكري نمايند، همچنين در مورد حضور كمرنگ كتابداران ارشاد در سمينارها و نشست‌هاي انجمن بيان كردند اغلب كتابداران علاقمند در نشستهاي فوق به طرح مشكلات بسنده نشود و راه حل‌ها و نتايج به دست آمده در هر نشست در جلسه و نشست بعدي به اطلاع كتابداران برسد،‌ آقاي دكتر فتاحي نيز در پاسخ به خانم معين تقوي و جهت اطلاع حاضرين فرمودند از رياست مجلس شواري اسلامي وقتي را درخواست كرده‌اند تا نسبت به طرح مسائل درارتباط با كتابخانه‌ها و كتابداران اقدام كنند و پيگير آن هستند،‌ در ادامه ضمن صحبتهائي در مورد جلسات سخنراني كه مقرر گرديد. با هماهنگي انجمن و به ميزباني سازمانهاي مختلف برگزار گردد. آقاي آرين‌منش ديگر ميهمان جلسه توضيحاتي در مورد كتابخانه‌هاي مساجد در سراسر استان خراسان، اشاره‌اي به فعاليتهايي كه تا به حال صورت پذيرفته و برنامه‌هاي در دست اقدام و آتي نمودند.

در پايان ضمن تشكر مجدد از ميهمانان،  جلسه در ساعت 20/14 به پايان رسيد.