صورت جلسه بیست و نهم

چاپ

بيست‌ونهمين جلسه انجمن در ساعت 12 روز دوشنبه 12/3/82 با حضور اعضاي انجمن،‌ (آقايان يغمائي، خاكساري، دكتر شريف، ميرزائي و خانمها فرجامي، دري‌فر و هراتيان) خانم محمدي، كتابدار محترم شركت طوس‌آب و رابط انجمن با كتابخانه‌هاي تخصصي تشكيل شد. (آقاي دكتر فتاحي با اطلاع قبلي در جلسه حضور نداشتند).

ابتدا آقاي يغمائي به خانم محمدي خيرمقدم گفتند و بابت همكاري مؤثر و بي‌دريغ ايشان با انجمن تشكر كردند، سپس خانم دري‌فر مسؤول كميته آموزش در مورد برنامه‌ها و كلاسهاي آموزشي انجمن كه در تابستان 82 برگزار خواهد شد و هماهنگي‌هاي به عمل آمده توضيحاتي دادند.

برنامه كلاسهاي فوق در اختيار خانم محمدي نيز قرار گرفت تا با همكاري ايشان به كتابخانه‌هاي تخصصي ارسال شود. همچنين مقرر شد پرسشنامه مربوط به گردآوري اطلاعات كتابخانه‌ها نيز توسط ايشان به كتابخانه‌هاي تخصصي ارسال و اطلاعات فراهم شده به دفتر انجمن منعكس شود.

در ادامه آقاي خاكساري پيش‌نويس آئين‌نامه مربوط به انتشارات را قرائت نمودند كه نقطه نظرات اعضاء در آن اعمال گرديد و براي اصلاح و تهيه نسخه نهايي تحويل خانم هراتيان شد.

گزارش مربوط به هزينه‌هاي انجام شده توسط آقاي ميرزائي ارائه شد كه مقرر گرديد گزارش فوق طي نامه‌اي به دفتر انجمن در تهران منعكس و بودجه جديدي براي انجمن شاخه خراسان تقاضا شود. در پايان خانم فرجامي ضمن ارائه جدولي از برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي نشست‌هاي انجمن را توضيح دادند. ايشان بيان كردند سازمانهاي مختلفي از جمله اداره كل ارشاد اسلامي خراسان، آستان قدس، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد موافقت كردند تا در اجراي نشست‌هاي انجمن مشاركت داشته باشند، قابل ذكر است، نشست‌هاي فوق از مهر 82 به بعد هر دو ماه يكبار با حضور كتابداران برگزار خواهد شد در اين جلسات كه با هماهنگي و برنامه‌ريزي انجمن و با امكانات سازمان ميزبان انجام خواهد شد دو سخنراني و يك جلسه پرسش و پاسخ در برخواهد داشت.

 جلسه پس از ارائه نقطه نظراتي در مورد برنامه نشست‌ها و انجام تغييرات لازم در ساعت 40/13 دقيقه به پايان رسيد.