• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

صورت جلسه هفتم

بسمه تعالی

هفتمین  صورت جلسه هيات مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رسانی شاخه خراسان

تاریخ 18/12/87

مکان: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکز دانشگاه فردوسی

حاضرین

آقایان :جواد یغمائی ،محمود سالاری ، ،محمد زره ساز ، منصور میرزائی،محمد رامین نادری

خانمها: مینا طلاکوب ،فاطمه هراتیان، فاطمه پازوکی

غائبین : محمد نعیم آبادی ، مجتبی کفاشان

ابتدا آقای یغمائی جلسه را با تشکر از دست اندرکاران برگذاری کارگاه آموزشی 9 خرداد شروع کردند واظهار رضایت از نتیجه کار.  در ادامه خانم پازوکی یک گزارش از نتایج ارزیابی کارگاه ارائه کردند مبنی بر اینکه تحلیل فرم های ارزیابی نشان داده در مجموع کارگاه بسیار خوب ارزیابی شده است. ایشان همچنین در مورد نحوه تقدیر از مدرسان کارگاه نظرخواهی کردند که با نظرات متفاوت مواجه شدند ولی در نهایت مقرر شد از مدرسان این کارگاه با یک لوح تشکر شود ولی آقای سالاری پیشنهاد کردند یک آیین نامه مالی برای مدرسین کارگاه تدوین شود تا برای موارد بعدی اساتیدی که تمایل داشتند حق الزحمه ای دریافت کنند بصورت یکنواخت عمل شود، تدوین آئین نامه به عهده آقای نادری واگذار شد. در همین ارتباط برای کسانی که داوطلبانه همکاری کنند یک تندیس در نظر گرفته خواهد شد.

آقای زره ساز درخواست یک جلسه برای برنامه های دراز مدت انجمن (کلان نگر) درخواست کردند، همچنین ایشان یادآور شدند شایسته است برای توفیق در برنامه خود لازم است جلساتی را با روسا و مسئولین سازمانهای مختلف برگزار و مشارکت آنها را درخواست کند. در ضمن ایشان متن نامه حمایت از آقای دکتر فتاحی را تهیه کرده بودن که پس از قرائت مقرر شد پس از بررسی کلیه اعضا در جلسه بعد آماده و پس از  امضاء، ارسال شود.

جلسه با صحبتهای آقای میرزائی ادامه پیدا کرد ایشان توضیح دادند که از طرف یکی از همکاران دانشگاهی (خانم فرشته ناقدی احمدی) پیشنهادی برای برگزاری همایشی با همکاری نوسا انجام شده که ایشان مقاومت کرده اند و توضیح داده اند که تا همایشی در جلسه مطرح و به تصویب نرسد فی البداهه و بدون برنامه قبلی انجام نمی پذیرد، ضمن اینکه انجمن برنامه شش ماهه همایشهای خود را تنظیم کرده است، جواب ایشان مورد تائید قرار گرفت و اقای یغمائی تاکید کردند که حتما در شرایط مشابه باید همکاران به این نکته که برنامه های انجمن باید در جلسات طرح و به تصویب همگان برسد توجه داشته باشند.

در ادامه برنامه همایش مهر ماه که دانشجوئی خواهد بود به تائید رسید و در خصوص جزئیات برنامه همایش ویژه تجلیل از آقای دکتر فتاحی مقرر شد در یک جلسه که به این برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد برنامه ها با دقت و جزئیات مشخص شود.

 جلسه در ساعت 10/14 به پایان رسید جلسه بعد دوشنبه 25/3/88 ساعت 4 بعد ظهر ویژه همایش تجلیل تعیین شد.