صورت جلسه ششم

چاپ

بسمه تعالی

ششمین صورت جلسه هيات مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رسانی شاخه خراسان

تاریخ 4/3/88

مکان: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکز دانشگاه فردوسی

حاضرین

آقایان :جواد یغمائی ، منصور میرزائی،محمد رامین نادری، محمد زره ساز، محمد نعیم آبادی

خانمها: فاطمه پازوکی، فاطمه هراتیان

غائبین : محمد سالاری ، مینا طلاکوب، مجتبی کفاشان

میهمان: فاطمه مجتهد زاده ، اسرا زره ساز، یاوری ، ملاجردی

الف - ابتدا خانم هراتیان دستور جلسه را قرائت و اطلاعاتی را در مورد تعداد ثبت نام کنندگاه برای کارگاه آموزشی و بقیه مسائل مربوط به کارگاه را به اطلاع حاضرین به ویژه خانم پازوکی رساندند، در همین  ارتباط خانم پازوکی نتیجه رای زنی هایشان را در  مورد چند عنوان کارگاه و مدرسین شرح دادند ایشان برنامه شش ماهه دوم کمیته آموزش را توضیح دادند، طبق برنامه ریزی ایشان برگزاری کارگاه ها هفته  در میان (ماهی دو کارگاه) عنوانها و به منظور استفاده بیشتر از پتانسیلهای موجود ، کارگاه ها  به این شکل خواهد بود که در هر ماه یک کارگاه توسط مدرسین مشهد و یکی با دعوت از مدرس مدعوی خارج  از مشهدی برگزار خواهد شد ،البته حاضرین در مورد تعداد کارگاه ها معتقد بودند که به بررسی بیشتر نیاز دارد  آقای میرزائی معتقد بودند اگر کارگاهها ماهی یک بار برگزار شود شاید بهتر بتوان در خصوص محل و امکانات مورد نیاز و جذب مدرس و ..برنامه ریزی کرد  و آقای نعیم آبادی پیشنهاد کردند چون عنوان تعدادی از کارگاه هائی که خانم پازوکی برشمردند با برنامه آستان قدس مشترک هست ،میتوان با هما هنگی  قبلی از مدرسین مدعو (خارج از مشهد) بخواهیم برای دو روز برنامه ریزی کنند و انجمن هم برنامه خود را انجام دهد ضمن اینکه از پرداخت هزینه بلیط معاف خواهد شد . در مجموع مقرر گردید خانم پازوکی یک بار دیگر با سنجیدن همه جوانب رو برنامه مطالعه و نتیجه را بصورت مکتوب  در جلسه بعد ارائه کنند.

ب- مقرر شد آقای نعیم آبادی دریک جلسه فرصتی را به سایت انجمن اختصاص دهند و همکاران ضمن مطالعه بر روی سایت سوالها و پیشنهاد های خود را مطرح کنند تا ضمن اضافه کردن امکاناتی به سایت  از جمله امکان ثبت نام اینترنتی در کارگاه ها و عضویت در انجمن ، به بررسی کامل سایت بپردازند تا ویرایشی هم در محتوای و ساختار وب سایت انجام شود .

ج- اقای میرزائی مسئول کمیته همایشهای انجمن یک بار دیگر برنامه های این کمیته را مطرح کردند و از دوستان خواستند تا در مورد آن نظرهای خودشان را بدهند تا ایشان برنامه 6 ماهه خودشان را تثبیت و اجرای آن را شروع کنند ادامه توضیحات آقای میرزائی در مورد همایشها به جلسه بعد موکول شد. 

د- آقای نادری پیشنهاد کردند برای همسو عمل کردن و سنجیدن همه جوانب برنامه های کمیته ها بهتر است متن برنامه های کمیته ها تحویل آقای سالاری شود تا در ایشان در برنامه راهبردی که برای انجمن تدوین میکنند بگنجانند.

ذ- آقای نادری دو پیشنهاد داشتند: 1

- با توجه به حاد تر شدن شرایط در گروه کتابداری و درخواست بازنشستگی آقای دکتر فتاحی در صورت امکان انجمن یا نامه (بیانیه ) از طرف و با امضاء همه تهیه و به مسئولین دانشگاه فردوسی منعکس نماید که با موافت همه حاضرین روبرو شد و مقرر گردید آقای  زره ساز متن را تهیه کنند و در جلسه بعد به امضاء برسانند

2-  با توجه به اینکه قرار شده همایش کتابخانه های آموزشگاهی بصورت سالانه و هر سه سال یک با ملی برگزار شود برای سال 88 باید  برنامه ریزی را شروع کرد که آقای میرزائی مسئول کمیته همایشها گفتند پس برگزاری یک دو تا از  برنامه های پیش بینی شده همایش کتابخانه های آموزشگاهی را هم در برنامه خواهیم گذاشت .

جلسه در ساعت 45/13 به پایان رسید .جلسه بعد ساعت 12 روز دوشنبه 18 خرداد خواهد بود .