صورت جلسه سوم

چاپ

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران - شاخه خراسان در نشست ساعت 12 مورخه 24 مهر 86 در محل کتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد به مباحث ذیل پرداخت:
1. برنامه زمان بندي جلسه گردهمايي دانشجويان جديد الورود رشته كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي فردوسي، پيام نور، امام رضا(ع)، آزاد و غير انتفاعي مشهد به شرح ذيل تدوين گرديد:

زمان: سه شنبه اول آبان 1386 ساعت 30/9 الي 30/11
مكان: آمفي تأتر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
شرح برنامه: تلاوت قرآن 5 دقيقه
خير مقدم آقاي دكتر شريف رئيس انجمن شاخه خراسان 5 دقيقه
خير مقدم آقاي دكتر فتاحي رئيس انجمن كل و مدير گروه كتابداري دانشگاه فردوسي 5 دقيقه
سخنراني آقاي دكتر دياني استاد كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد 30 دقيقه
سخنراني آقاي يغمايي معاون انجمن شاخه خراسان 10 دقيقه
معرفي سايت انجمن شاخه خراسان توسط آقاي نعيم آبادي 15 دقيقه
پرسش و پاسخ مديران گروه ‌ها آقايان دكتر فتاحي، دكتر شريف، دكتر رداد، دكتر پوراحمد 45 دقيقه
2. مقرر شد توسط دبير جلسه نامه رسمي به جناب آقاي دكتر دياني در مورد سخنراني ايشان با موضوع توجيه دانشجويان نسبت به رشته ارسال شود.
3. پيشنهاد شد براي افزايش ميزان عضويت دانشجويان و كتابداران در انجمن كتابداري، از اين به بعد گواهي شركت در همايش فقط براي اعضاء انجمن صادر شود.
4. خانم معيني و خانم زارع مهمانان جلسه به شرح فعاليت شركت خود (شركت خدمات كتابداري همياران طوس) پرداختند و در مورد موضوع نشست ميزگرد نمايشگاه كتاب خراسان كه برگزاري آن به اين شركت واگذار شده است از هيأت مديره انجمن كمك خواستند. آقاي دكتر فتاحي با اشاره به تجربه خود در اين خصوص (برگزاري ميزگرد از مؤلف تا خواننده) موضوع «جامعه اطلاعاتي و شاخص هاي آن» را پيشنهاد كردند كه در آن مي توان با بررسي چالش هاي تحقق جامعه اطلاعاتي به موضوعات بررسي وضعيت توليد، نشر، توزيع و مطالعه كتاب پرداخت.
جلسه در ساعت 30/13 به پایان رسید.